Nón bảo hộ bảo vệ vùng đầu khi làm việc tại các công trình. Tránh tổn thương vùng đầu do rủi ro các vật dụng rơi, tránh được các va chạm với các vật thể, các mảnh vụn vỡ, thời tiết xấu và ngăn sự truyền điện trong các công trình